สุดระอาอีกแล้ว!! นักท่องเที่ยวขาดจิตสำนึกขีดเขียนผนังในถ้ำน้ำตกดัง อ.แม่แตง

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกหมอกฟ้า ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ 5 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีนักท่องเที่ยวขาดจิตสำนึก ขีดเส้นผนังถ้ำผาหน้าคน สร้างความสกปรกให้กับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
จึงขอวอน นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่อาจดูแลไม่ทั่วถึง ช่วยประชาสัมพันธ์และตักเตือนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่าขีดเขียนผนัง เพราะทำให้สถานที่เสียหาย สกปรก และไม่สวยงาม…ท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

ร่วมแสดงความคิดเห็น