เด็กไทย 240,000 คน ต้องบำบัดยา!! แผนป้องกันปราบยาเสพติด ปี 62 ภาคประชาชน สังคมและเอกชน จะต้องร่วมมือกัน

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กล่าวถึงแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 ว่า ปัจจุบัน ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั่วประเทศ พบว่ายังมีการแพร่ระบาดอยู่ประมาณร้อยละ 30
มีจำนวนผู้ติดยาที่จะต้องเข้ารับการบำบัดรักษา ประมาณ 3 แสนคน โดยร้อยละ 80 เป็นเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 24 ปี

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำใน 2 ส่วน คือ การสกัดกั้นยาเสพติดให้ได้มากที่สุด เน้นความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านลดศักยภาพการผลิตในพื้นที่เพื่อนบ้านให้ได้มากที่สุด

ขณะนี้มีความร่วมมือที่ดีมาก การป้องกันผู้เสพรายใหม่ โดยเฉพาะเยาวชน ป้องกันไม่ให้ผู้เสพย์ที่ผ่านการบำบัดแล้ว กลับไปเสพย์ซ้ำ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายหัวหน้าส่วนราชการไปแล้วว่า การปราบปรามต้องบูรณาการและมีเอกภาพ ภาคประชาชน ประชาสังคมและภาคเอกชน จะต้องร่วมมือกัน เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยจะมีแผนปฏิบัติการเฉพาะพื้นที่ที่เป็นปัญหา

ที่มา :สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น