ซ้อมใหญ่แผนฉุกเฉินแผ่นดินไหวและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561


คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.) รพ.ลานนา เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทน.เชียงใหม่ จัดให้มีการซ้อมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน แผ่นดินไหว ดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ผ่านมา โดยมี นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รอง ผอ.รพ. เป็น ผอ.ดับเพลิง ซึ่งในการซ้อมแผนมี แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่พนักงานทุกระดับ จากทุกแผนกใน รพ. เข้าร่วมการซ้อมแผน เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ

โดยเหตุการณ์สมมุติในครั้งนี้ ทาง รพ.ลานนา ได้มีการจำลองถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อเวลา 13.30 น. วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 4.5 ริกเตอร์ มีศูนย์กลางอยู่ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในดังกล่าว เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆ กับโครงสร้างของโรงพยาบาลลานนา ผอ.พิจารณาถึงความปลอดภัยแล้ว จึงให้เจ้าหน้าที่แต่ละแผนกแจ้งต่อผู้ป่วย และผู้รับบริการว่าเหตุการณ์ได้สงบลงแล้ว ตามแผนของการเกิดแผ่นดินไหวตามที่กำหนดไว้

จากนั้นเวลา 14.00 น. ขณะที่ รพ.ลานนา เปิดให้บริการปกติ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ แผนกผู้ป่วยหนัก ณ ห้องบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ ชั้น 2 อาคารเคหะบริการ เจ้าหน้าที่พยา บาลในแผนก จึงได้กด Fire Alarm เพื่อขอความช่วยเหลือจากแผนกข้างเคียง และเมื่อหน่วยผจญเพลิงของทาง รพ.ลานนา มาถึงจุดเกิดเหตุ ได้ประเมินแล้วว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงสั่งให้ทุกคนทำการอพยพเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมทั้งผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุ ไปยังจุดรวมพล ตามแผนการอพยพหนีไฟที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นได้ประสานงานจากหน่วยงานภายนอก เพื่อช่วยทำการควบคุมเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไป

สำหรับการซ้อมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน แผ่นดินไหว ดับเพลิง และอพยพหนีไฟในครั้งนี้ ถือเป็นการทบความความรู้ ข้อปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้า ใจ และความชำนาญ เกี่ยวกับการจัดการกรณีฉุกเฉิน หากเกิดสถานการณ์จริง รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วย และผู้มารับบริการได้รับความปลอดภัยสูงสุด ณ รพ.ลานนา จ.เชียงใหม่


ร่วมแสดงความคิดเห็น