ทต.แม่ลาน้อย ร่วมกับภาคีเครือข่ายใน จ.แม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีเขาวงกต-ลอยกระทง ประจำปี 2561 สืบสานประเพณีท้องถิ่นของชาวไทใหญ่

ทต.แม่ลาน้อย พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง อ.แม่ลาน้อย และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมกันแถลงความพร้อมการจัดกิจกรรม งานประเพณีเขาวงกต-ลอยกระทง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-22 พ.ย.2561 ที่วัดแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการสืบสานและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของ อ.แม่ลาน้อย ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

โดยกิจกรรมเด่นภายในงานมีดังนี้ วันที่ 17 พ.ย. งานประเพณีเขาวงกต หรือ ปอยหวั่งกะป่า ตามความเชื่อของชาวไทใหญ่ และการการประกวดธิดาชนเผ่า วันที่ 18 พ.ย. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเยาวชนในพื้นที่ วันที่ 19 พ.ย. การประกวดแม่บ้านสุดสวย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเยาวชนในพื้นที่ วันที่ 20 พ.ย.การประกวดรำนก การประกวดรำโต และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเยาวชนในพื้นที่ วันที่ 21 พ.ย.การประกวดกระทงเล็ก การประกวดขบวนกระทงใหญ่ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมประกอบขบวนแห่กระทงใหญ่ และวันที่ 22 พ.ย.การแสดงเทศมหาชาติ 13 กัณฑ์

ด้าน นางสาวพิมพรรณ มานะจิต นายก ทต.แม่ลาน้อย เปิดเผยว่า งานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทงในปีนี้ ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ และได้เตรียมพร้อมทั้งด้านงานกิจกรรมที่หลากหลาย และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทุกท่าน ได้รับความสุข ความประทับใจ และประสบการณ์ที่ดีกลับไป จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจ ร่วมชมงานประเพณีเขาวงกต-ลอยกระทง อ.แม่ลาน้อย ประจำปี 2561

ทั้งนี้ งานประเพณีเขาวงกต หรือ ปอยหวั่งกะป่า เป็นประเพณีของชาวไทใหญ่ จะจัดขึ้นใน ช่วงเดือน พ.ย. หรือเดือน 12 ระหว่าง 1 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ ตามความเชื่อที่ว่า เมื่อครั้งที่พระพุทธ เจ้าอยู่ในทศชาติที่ 10 หรือ พระเวสสันดร ซึ่งพระองค์ทรงบริจาคช้างเผือกแก้ว ซึ่งเป็นช้างคู่บ้านเมืองให้แก่พราหมณ์ของเมืองกลิงคราช เป็นเหตุให้กรุงสีพีเกิดอลหม่านและแห้งแล้ง จนประชาชนจึงมาร้องทุกข์ต่อพระเจ้ากรุงสัญชัย ให้เนรเทศพระเวสสันดร ออกจากบ้านเมือง พร้อมด้วยพระนางมัทรีและพระโอรส พระธิดาเสด็จเข้าไปบำเพ็ญเพียรในป่าและเดินทางมาถึงเขาวงกต

ซึ่งเขาวงกตนั้นสลับซับซ้อนมีทางเข้ามากมาย ถ้าผู้ใดเข้าไปหาต้องมีบุญ หากไม่มีบุญแล้ว จะไม่สามารถเข้าถึงอาศรมของพระเวสสันดรได้ และจะหลงอยู่ในเขาวงกตนั้น ซึ่งงานประเพณีเขาวงกต จะมีการจำลองเขาวงกต และผู้เข้าร่วมพิธีจะเข้าเขาไปยังเขาวงกต พร้อมพระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคล เมื่อพระสงฆ์เข้าไปในเขาวงกต ถือเป็นการเสร็จสิ้นพิธี

ที่มา : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น