ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากความพยายามของภาคประชาสังคม เครือข่ายผู้ปกครอง รร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย และชาวเชียงใหม่ ที่ต้องการให้แผนพัฒนาพื้นที่กลางเมืองเชียงใหม่ ขนาด 9 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา บนถนนเจริญประเทศ ติดกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) และโรงเรียนเรยีนา ในความดูแลของกรมธนารักษ์ ซึ่งจะสร้างบ้านประชารัฐหรือบ้านพักสำหรับข้าราชการผู้มีรายได้น้อย

จนกระทั่งโครงการดังกล่าวถูกยกเลิกไป และมอบพื้นที่ให้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะตามเจตนารมย์ ข้อเรียกร้องของชาวเชียงใหม่ส่วนใหญ่ มีการประกวดแบบพัฒนาพื้นที่โดย บ.แปลงกาย จ.เชียงรายชนะเลิศ เดิมกำหนดจะเปิดสวนอย่างเป็นทางการในเดือนมิย.59 และล่าช้าออกมาอีกจนมีการมอบหมายให้สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชียงใหม่ กำกับดูแล

การประกวดราคา ซึ่งได้ บ.เอ็มดี ไอเดีย จก.เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน13,612,000.บาทระยะเวลาดำเนินการ 9 เม.ย.61-7 มค.62 มีนายจินดาพร เลาวพงศ์ วิศวกรชำนาญการเป็นผู้ควบคุมงานและนายจัญ แก้วมล นักวิชาการสวนสาธารณะชำนาญการร่วมควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย ผอ.ทสจ.เชียงใหม่,โยธาฯเชียงใหม่, นายภุชงค์ อินสมพันธ์ อดีตทสจ.เชียงใหม่, อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย อาจารย์คณะสถาปัตย์-ออกแบบสิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้ ,ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีคณะบริหารฯ มช.และหลายภาค่วนร่วมติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบความก้าวหน้าล่าสุดพบว่า พบเห็นเครื่องจักรกล กำลังปรับพื้นที่ด้านในและคนงานบางส่วนกำลังหล่อฐานเสารั้ว ซึ่งจากการสอบถามทราบว่า จะก่อสร้างกำแพง เป็นแนวกั้นระหว่างพื้นที่สวนกับสนง.ป่าไม้ ทั้งๆที่เดิมมีแนวคิดจะเชื่อมโยงพื้นที่บางส่วน ในฐานเรียนรู้ พืชพรรณไม้ ให้เป็นส่วนหนึ่งในส่วนแห่งนี้

ทั้งนี้ตามแบบแปลนที่มีการตัดสินเมื่อ 7 ธค.59 บ.แปลงกาย คิดค่าใช้จ่ายเพียง 2 % ของมูลค่าโครงการจุดเด่นของแบบคือเน้นให้คนอยู่ร่วมกับป่า คงสภาพพื้นที่ให้มากที่สุด ยึดแนวทางของในหลวง ร. 9 มีแนวคิดการจัดสัดส่วนพื้นที่หลากหลาย การเดินออกกำลัง การพักผ่อน การปั่นจักรยาน รบกวนธรรมชาติน้อยที่สุด งบที่ดำเนินการ มีการเปิดบัญชีระดมทุนและได้รับอนุมัติงบจากจังหวัดสนับสนุนการก่อสร้าง โดยเฟสแรก วงเงิน 13.612 ล้านบาท แต่จากการติดตามตรวจสอบความคืบหน้าในพื้นที่ล่าสุด(7พย61)มีแนวโน้มว่า คงไม่สามารถเสร็จทันแผนที่กำหนดส่งมอบงาน 7 ม.ค.62

ร่วมแสดงความคิดเห็น