ชมรมร้านอาหารและแผงลอยแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ทม.แม่ฮ่องสอน จัดมหกรรมอาหาร ชนเผ่าเมืองแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ช่วง 8-13 พ.ย.2561 หวังรักษาประเพณีท้องถิ่นด้านอาหาร และส่งเสริมการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2561 นายสุพจน์ ปาปะเก ประธานชมรมร้านอาหารและแผงลอย จ.แม่ฮ่อง สอน เปิดเผยว่า ทางชมรม ฯ ร่วมกับ ทม.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม มหกรรมร้านอาหารชนเผ่าเมืองแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 13 พ.ย.2561 บริเวณข้างสถานีขนส่งแม่ฮ่องสอน ถนนนาวาคชสาร ต.จองคำ เพื่อรักษาประเพณีท้องถิ่นด้านอาหาร และส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนี้

ในงานดังกล่าว จะมีการจัดตลาดย้อนยุคสมัยโบราณของเมืองแม่ฮ่องสอน การประกอบอาหารไทยใหญ่และอาหารชนเผ่าต่าง ๆ อาทิ กะเหรี่ยง ลีซอ มูเซอ ฯลฯ การแสดงนิทรรศการด้านอาหารท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการแสดงดนตรี รวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าราคาถูก

นายสุพจน์ ปาปะเก กล่าวต่อไปว่า การจัดมหกรรมดังกล่าว จะเป็นก้าวใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.แม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะด้านอาหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของคนแม่ฮ่องสอน ที่ไม่เหมือนใครๆ ซึ่งอาหารบางอย่าง ได้ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ฮางเล น้ำพริกอุ๊บ ยำผักต่าง ๆ นอกจากนั้นอาหารหวาน ได้แก่ ส่วยทะมิน , อะหล่าหว่า , เปม้ง ก็เป็นที่รู้จักดีของนักท่องเที่ยวเช่นกัน แต่ยังไม่ได้มีการส่งเสริมอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด การจัดมหกรรมอาหารดังกล่าว จะเป็นการส่งเสริมอาหารท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น