วันที่ 6 พ.ย. 61 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน “แอ่วภูกามยาว หนาวนี้ม่วนใจ๋” ณ ลานกิจกรรมสโมสรชมรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอภูกามยาว โดยอำเภอภูกามยาวเป็นอำเภอขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ใกล้อำเภอเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางของความเจริญ ดังนั้นอำเภอภูกามยาวจึงเป็นเพียง ทางผ่านของประชาชนต่างถิ่น ที่ใช้ถนนพะเยา ป่าแดดเป็นเส้นทางสัญจร ซึ่งอำเภอภูกามยาว และทุกภาคส่วนได้มีการหารือและเสนอแนวทาง การจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดให้ประชาชนและมาในพื้นที่ อำเภอภูกามยาว ประกอบกับอำเภอมีอ่างเก็บน้ำร่องติ้ว ซึ่งอยู่ติดถนนสายหลักสามารถพัฒนาต่อยอดได้

ดังนั้น จึงได้มีการ จัดงาน “แอ่วภูกามยาว หนาวนี้ม่วนใจ๋” ขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่ง ที่จะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำร่องติ้ว และตลาดประชารัฐ ร่องติ้ว โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำร่องติ้วของอำเภอภูกามยาว ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและที่ออกกำลังกาย ที่เป็นเป้าหมายในการหยุดแวะ ของผู้ที่เดินทางผ่านไปมา เพื่อเพิ่มช่องทางในการแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสินค้าโอทอป ซึ่งจะเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มเกษตรกร

โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP พืช ผัก อาหารปลอดภัย การประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ การประกวดรำวงย้อนยุค กลุ่มแม่บ้านการประกวดสาวประเภทสอง และศึกมวยไทยเมืองภูกามยาว

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า อำเภอภูกามยาว และอีกหลายอำเภอในจังหวัดพะเยาสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้ โดย ครม.ได้มีการอนุมัติงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดเชียงราย มากกว่า 10,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนากว๊านพะเยา อ่างเก็บน้ำ แหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา เส้นทางรถไฟ การก่อสร้างขยายถนน รองรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก โดยเชื่อมั่นว่าการค้าชาย แดนของจังหวัดพะเยา จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดจากรายได้หลัก 100 ล้านบาท จะมีมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นหลายพันล้านบาท ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้อย่างแน่นอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น