นายชุติพน สารแปง นายก ทต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดงานเทศกาลโกมล้านนา ปู่จาผางผะตี๊บเป็นปีที่ 3 จัดวันที่ 21 – 23 พ.ย.2561 ที่บริเวณหนองบัวพระเจ้าหลวง ต.เชิงดอย  ปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ใช้งบประมาณทั้งหมดกว่า 1 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นเงินงบของเทศบาลฯ อีกส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ที่ร่วมสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณียี่เป็งของ จ.เชียงใหม่ ให้เป็นอีกทางเลือกของนักท่องเที่ยว ที่จะได้เดินทางมาสัมผัสงานของ ต.เชิงดอย ในปีนี้

นอกจากเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้ว ยังส่งเสริมประเพณีเก่าแก่ให้กลับมา โดยได้จัดสถานที่เป็นสองโซน มีโซนแบบล้านนาเก่าแก่โบราณ ประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมแบบพื้นเมืองล้านนาย้อนยุค กาดมั่วของกินพื้นเมืองกว่า 50 ร้าน การละเล่นต่างๆ แบบโบราณ มีโคมหมุนดอกบัวยักษ์ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกให้ชม มีซุ้มประตูพญานาค อุโมงค์โคมไฟล้านนา และประดับโดยรอบงานกว่า 5 พันดวง นอกจากนี้จะมีผางประทีปจุดคืนละ 5 พันดวง เพื่อส่องสว่างสวยงามบริเวณหาดหนองบัว มีโคมลอยกว่า 5 พันใบ มีไว้แจกให้นักท่องเที่ยวได้ปล่อยโคมลอยกันตลอดช่วง 3 คืน

ส่วนโซนยุคใหม่เพื่อเอาใจวัยรุ่น มีวงดนตรีจากนักร้องชื่อดังมาให้ความบันเทิงตลอด 3 คืน ให้วัยรุ่นได้สนุกสนาน อย่างไรก็ตามโซนดังกล่าวนี้ จะคุมเข้มเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการก่อ เหตุเทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น และขอฝากเตือนไปถึงผู้ปกครองและวัยรุ่น ไม่ว่าในพื้นที่และนอกพื้นที่ หากคิดเข้ามาแล้วแต่จะมาก่อเหตุ หากงานเสียหายต้องยุติการจัดงาน ทางเทศบาลฯ จะดำเนินการเอาผิดให้ชดใช้ค่าใช้จ่าย ในการจัดงานที่ได้ลงทุนไปกว่า 1 ล้านบาท และบริเวณงานได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ด้วย เพราะการจัดงานต้องการให้นักท่องเท่ยวและประชาชนทุกคน เดินทางมาเที่ยวเพื่อความสนุกสนานและเพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยไว้ให้ลูกหลานสืบทอดต่อกันไป

อย่างไรก็ตาม การปล่อยโคมลอย ทาง ทต.เชิงดอย ได้ทำเรื่องขออนุญาตอย่างถูกต้องตามข้อประกาศของ จ.เชียงใหม่ ได้รับอนุญาตปล่อยวันที่ 22 และ 23 พ.ย.2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น