วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นางละออ ริญญา เกษตรอำเภอดอยเต่า มอบหมายให้ นางสาวสุพรรณี ใจมูล นวส. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การการเก็บเกี่ยวลำไยพื้นที่ ม.3 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า โดยราคาปัจจุบันตะกร้าขาวตลาดจีนราคาประมาณ 35-40 บาท และสวนดังกล่าวได้ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท เนื่องจากลำไยมีขนาดใหญ่ และสีสวย โดยเจ้าของสวนได้นำเทคโนโลยีด้านการตัดแต่งช่อผลเข้ามาใช้ ผลผลิตที่ได้จึงตรงตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้ขายได้ราคาสูง