เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2561 นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง ได้มอบหมายให้ นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอาวุโส อ.จอมทอง นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.จอมทอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อส.อ.จอมทอง และ นายวัชรินทร์ พจนบัณฑิต ผู้ใหญ่บ้านเมืองอาง หมู่ที่ 9 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ตรวจสอบการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่บริเวณที่พักสงฆ์บ้านเมืองอาง พื้นที่อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ ต.บ้านหลวง ได้รับความเสียหายอาคารศาลาไม้ถูกไฟไหม้ทั้งหลัง เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2561 ที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่วิทยาการพิสูจน์หลักฐาน ทั้งนี้ฝ่ายปกครองอำเภอจอมทอง ได้นำสิ่งของถุงยังชีพ และผ้าห่มกันหนาว ไปมอบถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ของสำนักสงฆ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ขณะรอการบูรณปฎิสังขรณ์ศาลาการเปรียญหลังดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ทางสำนักสงฆ์บ้านเมืองอาง โดยพระอาจารย์อุเทน อุตตะโย ฝากบอกบุญมายังศรัทธาสาธุชน นักศีลนักบุญ และผู้มีจิตศรัทธาใจบุญทั้งหลาย หากมีความความประสงค์จะร่วมทำบุญบูรณะศาลาหลังดังกล่าว ก็สามารถติดต่อพระอาจารย์อุเทน ฯ ได้โดยตรงที่สำนักสงฆ์บ้านเมืองอาง หมู่ที่ 9 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งในเบื้องต้นนั้นจะได้บูรณะในส่วนขององค์พระประธานก่อน โดยความเสียหายในครั้งมีทั้งองค์พระประธาน โครงสร้างศาลาทั้งหมด รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องอัฐบริขาร หนังสือสวดมนต์ ค่าเสียหายประมาณ 500,000 บาท โดยสำนักสงฆ์ดังกล่าวเป็นสำนักสงฆ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ปัจจุบันยังขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงบอกบุญผ่านสื่อไปยังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้รับทราบ