ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2561 “ แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจลดขยะ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์”

ผู้ค้าและผู้ผลิตดอกไม้เพลิงที่นํามาจําหน่าย จะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย หากฝ่าฝืนมีโทษ ตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืนฯ มาตรา 47 โทษจําคุก 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ตํารวจภูธร จ.เชียงใหม่ ได้มีการตรวจตราประทัดยักษ์และประทัด อันตรายมาโดยตลอด หากพบว่ามีการละเมิดขายประทัดที่มีความเสี่ยง ก็จําเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด แต่กระนั้นก็ยังมีอีกส่วนที่น่าเป็นห่วงคือ ประทัดที่ประดิษฐ์เอง และมักจะมีอานุภาพแรงระเบิดสูง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นทุกปี หากตรวจพบก็จะจับกุมทันที นอกจากนั้นในเรื่องของโคมลอย ที่มีความเสี่ยงต่อการโดยสารอากาศยานอย่างมาก รวมทั้งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ และไฟฟ้าลัดวงจรได้ หากปล่อยให้ปล่อยอย่างอิสระ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น