พ่อเมืองแม่ฮ่องสอนเชิญชวนมาสัมผัสอากาศหนาว ทุกอำเภอมีแหล่งท่องเที่ยวและของดีให้ชม

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2561 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานเทศกาลดอกบัวตองบาน บริเวณดอยแม่อูคอ อ.ขุนยวม โดยมี ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นอภ. ขุนยวม กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.กำนัน-ผญบ. ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวร่วมงานกว่า 500 คน

ภายในงานเปิดพิธีสู่ขวัญบัวตอง ประจำปี 2561 ด้วยประเพณีไทใหญ่ เพื่อให้กิจกรรมงานบัวตองสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว รอดปลอดภัยทุกชีวิต นอกจากนั้น มีกิจกรรมเขียนป้ายรักทุ่งบัวตอง เพื่อแสดงว่าได้มาเที่ยวทุ่งบัวตองมาแล้ว โดยให้ไปแขวนไว้ยังต้นไม้ที่ทางการจัดให้

ผวจ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่าช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวมากขึ้นทุกวัน และย่างเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแล้ว โดยอากาศในช่วงเช้า ซึ่งมีทะเลหมอกหลายพื้นที่ ไม่ว่า อ.ปาย อ. ปางมะผ้า บ้านรวมไทย เชิญแวะมาเที่ยวชมดอกบัวตองบาน ณ ดอยแม่อูคอ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาสัมผัสไอหนาวที่ยอดดอยทุ่งบัวตองบาน ระหว่างเดือนพ.ย. จนถึง เดือน ธ.ค.นี้