ที่ห้องประชุม ทต.ท่าข้าม ด.ต.ไพศาล พุทธเหมาะ นายก ทต.ท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เป็นประธานโครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนา เป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งฝ่ายสภา ประชาชน ฝ่ายปกครองและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 โดยนายก ทต.ท่าข้าม ได้เน้นย้ำการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงตามวัตถุประสงค์ความต้องการ คุ้มค่ากับเม็ดเงินงบประมาณที่ลงไป ซึ่งเป็นภาษีของประชาชน ต.ท่าข้าม นั่นเอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น