ประชาสัมพันธ์ถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่มีความสนใจ ต้องการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561 ในเขตพื้นที่ ทน.เชียงใหม่

กำหนดการยื่นขออนุญาตจำหน่ายสินค้า

เข้ามายื่นขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ (ฉบับชั่วคราว) ในวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 (เพียง 2 วันเท่านั้น) เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ สำนักงานเทศกิจ ทน.เชียงใหม่ บริเวณด้านในสำนักงานแขวงนครพิงค์

หมายเหตุ หากท่านใดมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์โทร
053-232175​-6

ร่วมแสดงความคิดเห็น