สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน มอบขวัญกำลังใจ กำลังพลทหารพรานในการปฎิบัติงานด้านชายแดน 

วันนี้ 9 พ.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางอรุณีย์ ไตรศรีศิลป์ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) จ.เชียงใหม่ พร้อมคณะ ส.อ.ร.ด. ปฏิบัติภารกิจ เดินทางมาเยี่ยมปลอบขวัญ กำลังพลตามแนวชายแดน มอบถังบรรจุขนาด 200 ลิตร จำนวน 15 ถัง ถังบรรจุขนาด 20 ลิตร จำนวน 30 ถัง กระสอบทราย จำนวน 1,200 กระสอบ และ สนับสนุนน้ำมันดีเซล จำนวน 200 ลิตร (เพื่อการขนย้าย) โดยมี พ.ท.เรืองฤทธิ์ เสาวพนธิ์ รอง ฉก.ทพ.36 ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ บก.ฉก.ทพ.36 ค่ายเทพสิงห์ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และจะทำการขนลำเลียงจากค่ายเทพสิงห์ เพื่อไปใช้ยัง บก.ร้อย ทพ.3605 (ส่วนหน้าชายแดน) อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ต่อไป

จากนั้น ได้เดินทางโดยรถยนต์และต่อด้วยทางน้ำ โดยเรือยนต์ ไปเยี่ยมปลอบขวัญ ให้กำลังใจกำลังพล.ตามแนวชายแดนสาละวิน พร้อมมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้กับแผงโซลาเซลล์มอบสิ่งของสำหรับใช้อุปโภค-บริโภค ให้กับ กำลังพล โดยมี พ.ต.พยุงศักดิ์ ชาญกล้า เสธฯ ฉก.ทพ.36 ร.ท.ปราการ กันเนียม ผบ.ร้อย.ทพ.3603 ร.ท.สิริชัย ดวงจันทร์ ผบ.ร้อย.ทพ.3602 ร่วมให้การต้อนรับ ณ.ฐานฯ บ้านท่าตาฝั่ง ม.7 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และเข้าพัก ณ.หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ .1 (ท่าตาฝั่ง)

และทางคณะสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) จ.เชียงใหม่ เดินทางมอบ ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร จำนวน 2 ถัง/ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก นักเรียน รร.ท่าตาฝั่ง จำนวน 30 ทุน มอบอุปกรณ์การเรียน มอบสิ่งของเด็กเล่นให้กับเด็กนักเรียน.เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก เด็กนักเรียนจึงพากันดีใจได้รับสิ่งของในการเรียนรู้ใหม่ๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น