ทน.ลำปางจัดนิทรรศการ “ตุงและโคม ภูมิปัญญาล้านนาไทย”เชิญนักท่องเที่ยวและชาวบ้านเข้าชม

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนชาวลำปางและนักท่องเที่ยว เข้าชมนิทรรศการ “ตุงและโคม ภูมิปัญญาล้านนาไทย” ร่วมรับชมนิทรรศการให้ความรู้ถึงประวัติความเป็นมาของตุงและโคมกว่า 20 ประเภท และร่วมฝึกปฏิบัติประดิษฐ์ตุงและโคมด้วยตัวเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ฟื้นฟู สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง กำหนดจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธันวาคมนี้ ณ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน ข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น