เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาคณะสี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปี 2561 โดยมี นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ผู้บริหารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนหอพระ โรงเรียนนวมินทรา ชูทิศ พายัพเชียงใหม่ โรงเรียนสันกำแพง แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด ณ ศาลาสหมิตร โรง เรียนยุพราชวิทยาลัย

นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 15 กล่าวว่า การแข่งขันกรีฑาคณะสีของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในครั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีและประหยัดที่สุดคือกากรออกกำลังกาย หากทุกคนได้ให้ความสำคัญ กับการออกกำลังกายโดยทำสม่ำเสมอ ไม่เฉพาะในฤดูกาลแข่งขันเท่านั้น จะเป็นผลทำให้สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นวัยเรียน การออกกำลังกายจะช่วยทำให้สติปัญญาเฉลียวฉลาด ไม่ตกเป็นทาสสิ่งเสพติด และที่สำคัญเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

น.ส.สิตานันท์ กันทะกาศ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 กล่าวว่า ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดให้นักเรียนทุกคนสังกัดคณะสี จำนวน 5 คณะสี ได้แก่ คณะเทอดจรรยา (สีเหลือง) คณะสามัคคี (สีแดง) คณะศรีวัฒนา (สีเขียว) คณะการุณรักษ์ (สีม่วง) และคณะภักดิ์พิริย์ (สีฟ้า) นั้น

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ ให้อภัยซึ่งกันและกัน ฝ่ายกิจการนักเรียน จึงได้ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศึกษาและพลศึกษา จึงจัดให้มีการแข่งขันกีฑาระหว่างคณะสี 5 คณะสี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจัดให้มีการแข่งขันกรีฑา ประกวดขบวนพาเหรด และประกวดกองเชียร์

การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ,โรงเรียนหอพระ ,โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเชียงใหม่ และโรงเรียนสันกำแพง นำวงดุริยางค์ร่วมเดินขบวนพาเหรดของแต่ละคณะสี ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครอง ทำให้การแข่งขันสำเร็จไปได้ด้วยดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น