กอ.รมน.เร่งแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวยาเสพติดและหลบหนีเข้าเมือง

กอ.รมน.ติดตามปัญหาแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด ผู้หลบหนีเข้าเมือง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่สุ่มตรวจต่างด้าวผิดกฎหมายไซด์งาน พบปัญหาหนักประชากรแฝงจำนวนมากที่กระทบต่อการบริหารค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลรัฐ ทำให้ขาดเงินหมุนเวียนมหาศาล

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา พลโท กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( ผอ.ศปป.กอ.รมน.) พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจติดตามการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด ผู้หลบหนีเข้าเมือง และเงินกู้นอกระบบโดยมี พันเอก สมเจตตะณ์ ภักดีบรรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ และเข้ารักฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกลุ่มบุคคลต่างด้าวบุคคลบนพื้นที่สูงที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ จำนวน 40,460 คน มีหลักประกันสุขภาพ 36,132 คนคิดเป็นร้อยละ 89.30 , กลุ่มแรงงานต่างด้าว จำนวน 2,945 คน มีหลักประกันสุขภาพ 2,476 คน คิดเป็นร้อยละ 84 , รวมประชากรต่างด้าวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนทั้งสิ้น 91,515 คน มีหลักประกันสุขภาพ 38,608 คน ส่วนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 61 มีต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ป่วยนอก จำนวน 25,190 คน เข้ามารักษา 74,824 ครั้ง ผู้ป่วยใน 3,695 คน เข้ารักษา 4,551 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 77 ล้านบาท เรียกเก็บได้ เพียง 18 ล้านบาท และเรียกเก็บไม่ได้มากถึง 59 ล้านบาท ซึ่งปัญหาและผลกระทบ กลุ่มที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่สามารถเข้าถึงประกันสุขภาพภาครัฐ อาจส่งลกระทบต่อระบบการเงินการคลังของหน่วยบริการทำให้มีค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บไม่ได้ การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพวางแผนครอบครัว ฝากครรภ์หลังคลอดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้หน่วยบริการต้องเตรียมจัดระบบเพื่อรองรับในอนาคต รวมทั้งการเฝ้าระวังการนำโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคมาลาเรีย วัณโรค เข้ามาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่วนปัญหายาเสพติด เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ติดชายแดนกับประเทศเมียนมา ยังคงมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มค้ายาเสพติดและใช้พื้นที่ผ่านเข้าออกไปยังจังหวัดใกล้เคียง และยังคงมีผู้เสพบางกลุ่ม ซึ่งสถิติการจับกุมในปี 61 รวมทั้งเสพและครอบครอง จำนวน 581 คดี สามารถจักยาบ้าได้ จำนวน 117,533 เม็ด โดยได้ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านสีขาวเฝ้าระวังการลักลอบและการนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ จำนวน 353 หมู่บ้าน

ภายหลังเข้ารับฟังบรรยายสรุป พลโท กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศปป.กอ.รมน.และคณะพร้อมด้วยกำลังทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 , ตชด.336 , อส.อำเภอเมือง , ตำรวจภูธรเมือง ,แรงงานจังหวัด กว่า 50 นาย เดินทางลงพื้นที่สุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวที่ไซด์งานก่อสร้างสนามกีฬากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านป่าปุ๊ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ผลการตรวจสอบไม่พบแรงงานต่างด้ายผิดกฎหมายแต่อย่างใด จากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบบ้านใหม่ในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจติดตามแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามาภายในศูนย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น