โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน จัดการแข่งขันกีฬาสีวชิรวิทย์เกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.พิษณุ รักสกุลการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษาในเครือวีกรุ๊ปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น