กัญชาตกมาตรฐาน ไม่สามารถนำไปวิจัยได้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดผลตรวจกัญชาของกลางล็อตแรก ตกมาตรฐานไม่สามารถนำไปใช้ในโครงการศึกษาทางคลินิกเพื่อผลิตน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้นสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ยืนยันจะเร่งแก้ปัญหาเพื่อให้แผนการนำกัญชามาใช้ประโยชน์เดินหน้าให้ได้ตามแผน

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรม(อภ.) ได้ขอกัญชาของกลาง จำนวน 100 กิโลกรัม มาจากกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) และได้ส่งตัวอย่างวัตถุดิบกัญชาแห้ง 3 ตัวอย่าง มาให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจหาการปนเปื้อนยาฆ่าเชื้อรา หายาฆ่าแมลง ตกค้าง 60 ชนิด และตรวจโลหะหนัก ตะกั่ว ปรอท สารหนู และแคดเมียม เพื่อดูว่ากัญชาของกลางจะบริสุทธิ์เพียงพอจะนำมาใช้เพื่อการวิจัยพัฒนาสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ได้หรือไม่

ขณะนี้ผลตรวจออกมาแล้วปรากฎว่า ทั้ง 3 ตัวอย่าง ตรวจพบยาฆ่าแมลง โลหะหนัก ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์เกินมาตรฐาน

ดังนั้น วัตถุดิบกัญชาของกลางล็อตแรก 100 กิโลกรัมนี้ จึงไม่มีคุณภาพเพียงพอที่จะนำมาใช้ในโครงการศึกษาทางคลินิกสำหรับผลิตเป็นน้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้นสำหรับการรักษาโรค
ด้าน ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อภ. กล่าวว่า แม้กัญชาของกลางล็อตแรกจะไม่สามารถนำไปศึกษาทางคลินิกเพื่อผลิตยารักษาได้ แต่จะนำไปต่อยอดการศึกษาด้านอื่นแทน

อย่างไรก็ตาม อภ.ยังไม่ล้มความพยายามที่จะนำกัญชาผิดกฎหมายมาใช้ประโยชน์ แต่จากนี้ต้องมีการเลือกเฟ้นกัญชาของกลางที่มีคุณภาพให้มากขึ้น โดยได้ประสาน บช.ปส. ช่วยเลือกเฟ้น และขอให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่วยเข้าไปตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนก่อนรับวัตถุดิบกัญชาของกลางจาก บช.ปส. ขณะเดียวกันจะเร่งเดินหน้าปรับปรุงอาคาร อภ.ที่คลอง 10 จ.ปทุมธานี สำหรับใช้เพาะปลูกกัญชาปลอดสารอันตราย มีคุณภาพเพียงพอที่จะนำมาใช้ศึกษาวิจัยทางการแพทย์ให้ได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น