เชียงใหม่ – ปาย – แม่ฮ่องสอน เสน่ห์ยังโดนใจนักท่องเที่ยว

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมข่าวเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ มีโอกาสเดินทางไป จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งในอดีตเปรียบเสมือนเมืองลึกลับ ซุกซ่อนในหุบเขา มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 8 ของไทย แต่ประชากรน้อยสุดในประเทศ ราวๆ 2.5 แสนคน มีความเป็นพหุสังคมสูง ด้วยความหลากหลายทางของกลุ่มชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม ถิ่นฐานที่เคยเป็นชุมชนเล็กของไทใหญ่,กะเหรี่ยง,ลัวะ ,มูเซอ และชนเผ่าต่างๆมีวิถีชีวิตเรียบง่าย หากินกับป่า ล่าสัตว์ ทำไร่ขยับขยายเป็นชุมชนคนทำไม้

ต่อมาถูกสถาปนาเป็นเมือง ช่วงปี พ.ศ.2417 โดยพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองเชียงใหม่ แต่งตั้งให้”ชานกะเล”หรือ พญาสิงหนาทราชา เป็นเจ้าเมืองคนแรก จากนั้นปี พ.ศ.2476 ยกฐานะเป็นจังหวัด

แม้วันเวลาจะผ่านไปร่วม 144 ปี จ.แม่ฮ่องสอน ก็ยังคงมนต์เสน่ห์ของความเป็นเมืองที่ความเจริญในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม ยากจะทลายกำแพงถิ่นฐานดั้งเดิม ซึ่งมีพื้นที่กว่า 12,681 ตร.กม.หรือราวๆ7.9 ล้านไร่ ด้วยพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่ป่าเขาเกือบ 6.9 ล้านไร่ ดังนั้น ภูมิ ประเทศ ทำเลที่ตั้งชุมชน ในเขตปกครอง 7 อำเภอ ประกอบด้วยเมือง, ขุนยวม, ปาย, แม่สะเรียง, แม่ลาน้อย, สบเมย และปางมะผ้า จึงแลเห็นภาพ

ชุมชนบนดอย และเชิงเขา สลับกับที่ราบลุ่ม แต่สำหรับ อ.ปาย ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองแม่ ฮ่องสอน 111 และเชียงใหม่ ราวๆ 129 กม. จึงเป็นจุดนัดพบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่นิยมเดินทางมา จึงอาจเห็นภาพการลงทุนด้านที่พัก กิจการต่างๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างหนาแน่นกว่าทุกอำเภอ

ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้ มีนักท่องเที่ยว ทั้งทัวร์ฝรั่ง ทัวร์จีน ทัวร์ไทย เดินทางมาปายและแม่ ฮ่องสอนไม่ขาดสาย การเดินทางที่เลือกได้ หากไม่อยากเมารถ ตามโค้งกว่า 1,864 โค้ง กว่าจะถึงแม่ฮองสอน ก็เลือกโดยสารเครื่องบิน มีทั้งบินตรงลงปาย และเมืองแม่ฮ่องสอน ไม่เกินชั่วโมงสนนราคาพอสมควร

แต่การไปเยือนเมืองแม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอกนั้น กล่าวกันว่า เสน่ห์ของ 1,864 โค้ง และอาการผะอืดผะอม คือ ความประทับใจ กว่าจะมาถึงเมืองนี้ได้ ” เมื่อไหร่จะถึง คือคำถามอื้ออึง ..ในรถ” ราคาค่าโดยสารเพียง 250 บาท/คนกับรถตู้โดยสารประจำทาง ใช้เวลาไม่เกิน 5 ชั่วโมง มีให้เลือก 2 เส้นทาง จากเมืองเชียงใหม่ ไปตามเส้นทาง 1095 เชียงใหม่-แม่มาลัย ตัดเลี้ยวซ้าย สู่ปายประมาณ 106 กม.

ช่วงนี้อาจต้องระมัดระวัง การใช้เส้นทาง เนื่องจากหลายช่วง มีการซ่อมบำรุง ขยายผิวทาง เช่น จากห้วยน้ำดัง-แม่ยะ และเส้นทาง 108 สายเชียงใหม่-ฮอด-แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน  เมืองที่เคยมีการผลักดันอภิมหาโปรเจคท์ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงหมาย เลข108 ตอน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่-อ.แม่สะเรียง – อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน งบร่วม 3 พันล้านบาท เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ไม่นับรวม มอเตอร์เวย์ และ โครงการทางลอด ทะลุขุนเขา เชื่อมเมืองแม่ฮ่องสอน ทางด้านสายแม่สะเรียง มาเชียงใหม่ หลายหมื่นล้านบาท ท้ายที่สุดก็เป็นได้แค่กรณีศึกษา จะเป็น ด้วยแรงต่อต้าน หรือ สาเหตุใดๆก็ตามแต่ สำหรับการเดินทาง สัมผัส “เมืองหมอกสามฤดู  กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีดีงาม ถิ่นบัวตอง” แม่ฮ่องสอน ต้องเป็นไปในแบบที่เป็นในวันนี้ จึงจะประทับใจ ไม่รู้ลืม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!