นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานจัดการแข่งขันการประกวด “จงกั๋วหวาหว่า” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัยที่มีความสามารถได้มีเวทีแสดงออก และเพื่อส่งเสริมทักษะพัฒนาการของนักเรียนให้เหมาะสมตามวัย ทั้งยังส่งเสริมความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุม อาคารหัวเฉียว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น