เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ในส่วนของจังหวัดน่านและ เช้าวันที่1 ธันวาคม 2561 นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานขี่จักรยานนำ ประชาชนทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดน่าน โดยได้ทำการทดสอบเส้นทางจักรยาน เป็นการซ้อมย่อย เพื่อให้ได้รับทราบถึงปัญหา อุปสรรคด้านต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการ ประชาชนทุกภาคส่วนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เกิดความสะดวก และปลอดภัย 

สำหรับเส้นทางซ้อมปั่นจักรยาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ใช้เส้นทางตามที่จังหวัดกำหนด (เส้นทางเดียวกันกับวันปั่นจริง วันที่ 9 ธ.ค. 2561 เวลา 08.00 น.) โดยจุดเริ่มต้นจากข่วงเมืองน่าน ไปตามถนน สุริยพงษ์ มุ่งหน้าไปยังสี่แยกวัดศรีพันต้น เลี้ยวซ้ายไปตามถนนยันตรกิจโกศล กลับรถบ้านน้ำครกใหม่และวนกลับเส้นทางเดิมถึงจุดสิ้นสุด ณ ข่วงเมืองน่าน โดยมีจุดพักจักรยาน 5 จุด รวมระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร ได้แก่ 
จุดที่ 1 ข่วงเมืองน่าน (จุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด) 
จุดที่ 2 หน้าแม็คโครน่าน 
จุดที่ 3 สะพานบ้านคอวัง
จุดที่ 4 ลานพระพุทธนาคินทรารักษ์
จุดที่ 5 หน้าโลตัสสาขาน่าน 

สำหรับการเข้ารับเสื้อจักรยานพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดน่าน ผู้ลงทะเบียน ลำดับที่ 1 – 3700 สามารถเข้ารับเสื้อจักรยานพระราชทานฯ ได้ในวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ขอความกรุณาประชาชนผู้มารับเสื้อสวมใส่เสื้อสีเหลือง กางเกงขายาว หรือกระโปรงทรงสุภาพ (สำหรับผู้หญิง) รองเท้าหุ้มส้น พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น