นักท่องเที่ยว แห่เที่ยวชมทะเลหมอก ที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังในช่วงวันหยุด อย่างคึกคัก ขณะที่อุณหภูมิเริ่มลดลงเรื่อย ๆ จากความกดอากาศสูงของจีน ที่แผ่ลงมาในภาคเหนือของไทย

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายบัญชา รามศิริ หน.อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ได้พากันเดินทางมาเที่ยวชมทะเลหมอกที่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับปีก่อน มีจำนวนไม่ต่างกันมากนัก แต่ก็ต้องดูในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ และมีวันหยุดยาวหลายวัน ซึ่งจะมีผลต่อการท่องเที่ยวในภาคเหนือ โดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง และ อ.ปาย สำหรับอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ตั้งอยู่บนสองฝั่งของ 2 จังหวัด คือ เชียงใหม่ กับ แม่ฮ่องสอน

สถิตินักท่องเที่ยว บรรยากาศการท่องเที่ยว และเหตุการณ์ทั่วไป ประจำวันที่ 4-5 ธ.ค.2561 ดังนี้ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ จุดชมวิวดอยกิ่วลม พระตำหนักเอื้องเงิน และลานกางเต็นท์ ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อุณหภูมิต่ำสุด 15°C สูงสุด 28°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม.  ท้องฟ้าเปิดสามารถชมทะเลหมอกได้อย่างสวยงาม พระอาทิตย์ขึ้น เวลา 06.46 น. ตกเวลา 17.46 น. สถิตินักท่องเที่ยว 419 คน พักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติ 109 คน เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ

น้ำพุร้อนโป่งเดือด ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.ชียงใหม่ อุณหภูมิต่ำสุด 16°C สูงสุด 29°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 171 คน พัก ค้างแรมในอุทยานแห่งชาติ 24 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ส่วนที่ โป่งน้ำร้อนท่าปาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน อุณหภูมิต่ำสุด 16°C สูงสุด 30°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 262 คน พักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติ 13 คน เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ

น้ำตกแม่หาด ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ อุณหภูมิต่ำสุด 16°C อุณหภูมิสูงสุด 30°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 12 คน พักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติ 0 คนสถิตินักท่องเที่ยว รวม 865 คน พักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติ 146 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น