เวลา 09.52 น.วันที่ 5 ธ.ค.61 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานสถาน การณ์แผ่นดินไหว ในพื้นที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขนาด 2.4 แมกนิจูด ที่ความลึก 10 กม.จากผิวดิน ที่ละติจูด 19.80 ลองติจูด 99.68 ซึ่งพื้นที่ดดังกล่าว อยู่ใจกลางหมู่บ้าน ใกล้ดวัดโป่งแพร่ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว ซึ่งแรงสั่นสะเทือน ทำให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าว รับรู้ถึงการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น


อย่างไรก็ตาม ทาง สนง.ปภ.จ.เชียงราย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายแล้ว และจะได้รายงานให้กับ นายประจญ ปรัชสกุล ผวจ. ทราบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น