“เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์”จะพาไปเที่ยวชมที่วัดป่าป๋วย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้าน โฮ่ง จังหวัดลำพูน มีหอไตรเก่าแก่ที่สร้างเมื่อปี 2445 ตามประวัติเป็นการออกแบบของสล่า หรือช่าง พ่อหนานเป็ง พิริยะแก้ว ออกแบบและก่อสร้างโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาพระคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา มีผนังเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้ายกสูง เสาชั้นล่างก่ออิฐฉาบปูน เสาขั้นบนและผนังอาคารเป็นไม้ทั้งหมด ตกแต่ไม้แกะสลักรูปหม้อบูรณกุฎิหน้านางโก้งคิ้วและจิ่ว เป็นไม้แกะสลักลายเครือล้านนา ลงรักปิดทองหลังคา เป็นเครื่องมุมไม้ด้วยกระเบื้องดินขอ ช่อฟ้า ใบระกาหางหงส์เป็นปูนปั้นปิดทองประดับกระจก อายุของหอไตรแห่งนี้ นับว่าเก่าแก่มากกว่า 116 ปี

ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมศิลปกรรม ยุคหลังศตวรรษที่ 24 มีความโดดเด่นจนได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2551 ที่ชาวบ้านและทางวัดได้ร่วมกันอนุรักษ์ดูแลรักษาคงสภาพความเก่าแก่ไว้ วัดป่าป๋วยห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทาง 106 สายลำพูน-ลี้ มุ่งหน้าไปทางอำเภอลี้ แล้วเลี้ยวขวาที่หอนาฬิกาบ้านโฮ่ง ตรงเข้าไปในหมู่บ้านป่าป๋วย ประมาณ 500 เมตร ผ่านศูนย์นวดแผนไทยบ้านป่าป๋วย วัดป่าป๋วยจะอยู่ทางซ้ายมือ

หอไตรจะมีความกว้าง 4 เมตร 90 เซนติเมตร ยาว 6 เมตร 70 เซนติเมตร สูง 7 เมตร 20 เซนติเมตร นับเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอบ้านโฮ่ง เพราะจะเก็บคัมภีร์พระธรรมทางภาคเหนือ ส่วนมากจะเขียนอักษรพื้นเมืองหรือตัวเมือง โดยทางภาคเหนือจะเรียกหอไตรว่าหอธรรม

นอกจากนี้ที่หน้าวัดจะมีสะดือบ้าน ที่เป็นเคารพของชาวบ้านในเทศกาลสำคัญ มาจุดธูปเทียนกราบไหว้ของพร ซึ่งสะดือบ้านแห่งนี้จะแตกต่างเป็นแท่งเสาขึ้นมา ไม่มีการล้อมรอบใดๆ ร่วมไปถึงพระพุทธรูปสวมหมอกสีเหลือง ปากสีแดง ใบหน้ายิ้มอิ่มความสุขที่ชาวบ้านนับถือ จะให้โชคลาภอยู่เย็นเป็นสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น