ที่ชุมชนชาวยองบ้านป่าตาล ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวยอง ไม่ขาดสาย โดยมีวัดป่าตาลเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านจำนวน 3 หมู่บ้าน ที่รวมตัวกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ อย่างเหนียวแน่น


นายแสวง สุนาวัน ประธานชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดป่าตาล กล่าวว่าถ้าใครมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวยอง จะมีไกด์ทั้งกลุ่มหนุ่มสาว และผู้สูงอายุ พาท่องเที่ยว อาทิ ในบริเวณวัดป่าตาล กราบนมัสการหลวงพ่อนางเหลียว พระพุทธรูปปูนปั้นอายุ 200 กว่าปี จากนั้นกราบนมัส การพระสิงห์ยอง อายุ 400 กว่าปี ซึ่งผู้ที่มาขอพรต่างประสบความสำเร็จในด้านต่าง ทั้งโชคลาภ สุขภาพ การงาน ฯลฯ

ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ ชาวยอง แสดงสถาปัตยกรรมบ้านแบบชาวยอง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ในครัวเรือน การเกษตร คัมภีร์ใบลาน เมื่อครั้งอพยพมาเมื่อ 200 กว่าปี ที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน

นอกจากนี้ภายใน3 หมู่บ้าน ชาวยอง คือบ้านต้นดู่ บ้านป่าตาล และ บ้านแม่แต ยังรวมกลุ่มผลิตสมุนไพรชาวยอง การทอเสื้อผ้าชาวยอง เครื่องจักรสาน ผักปลอดสารพิษ เปิดหมู่บ้านโฮมสเตย์ เป็นต้น ฤดูการท่องเที่ยวหนาวนี้ ถ้ามีโอกาสเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวยอง ไหว้พระขอพรได้ทุกวัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น