ชมรมกีฬาสแต็คเชียงใหม่ ร่วมกับ รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน Asian Open Sport Stacking Championships 2018 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561

ซึ่งนักกีฬาสแต็คของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยทั้ง 10 คน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ 1. ด.ช.ปถมพงศ์ หาญใจ 2. นายธนัท อนุสรณ์สมชาย 3. ด.ช.ธีรภัทร์ โตแสงชัย 4. ด.ช.ณธนัท ชัยมงคล 5.ด.ช.ภาวัต มวญนรา 6. ด.ช.ปัณณพงศ์ บุณยกิดา 7. ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ ยุทธศิลป์ 8. ด.ญ.ชัญญากานต์ พ่วงศรี 9. ด.ญ.ธวัลรัตน์ บุญเป็ง 10. ด.ญ.บัณฑิตา เพชรอำไพ

สำหรับการแข่งขัน ที่ผ่านมา รางวัลที่ได้รับ ประเภทเดี่ยว

 1. เหรียญทอง ประเภทเดี่ยว 3-3-3 รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย : ด.ช.ปัณณพงศ์ บุณยกิดา
 2. เหรียญทอง ประเภทเดี่ยว Cycle รุ่นอายุ 11 ปี ชาย : ด.ช.ณธนัท ชัยมงคล
 3. เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยว 3-3-3 รุ่นอายุ 11 ปี ชาย : ด.ช.ธีรภัทร์ โตแสงชัย
 4. เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยว 3-6-3 รุ่นอายุ 11 ปีี ชาย : ด.ช.ธีรภัทร์ โตแสงชัย
 5. เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยว 3-6-3 รุ่นอายุ 13-14 ปี หญิง : ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ ยุทธศิลป์
 6. เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยว Cycle รุ่นอายุ 13-14 ปี หญิง : ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ ยุทธศิลป์
 7. เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยว Cycle รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย : ด.ช.ปถมพงศ์ หาญใจ

ประเภททีม Relay – Head To Head Cycle Relay

 1. เหรียญทอง ประเภททีม H -T- H Cycle Relay รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี : ทีม Thai – Grey Wolf ( ด.ช.ปัณณพงศ์ บุณยกิดา , ด.ช.ณธนัท ชัยมงคล , ด.ช.ธีรภัทร์ โตแสงชัย , ด.ช.ภาวัต มวญนรา : ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และ ด.ช.ธนดล แซ่เตียว : ร.ร.นรรัตน์รังสฤษฎ์ )
 2. เหรียญทอง ประเภททีม H -T- H Cycle Relay รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี : ทีม Amber Axe ( นายขวัญชัย เกรียงวิทยากุล : ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ , ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ ยุทธศิลป์ , ด.ช.ปถมพงศ์ หาญใจ , นายธนัท อนุสรณ์สมชาย : ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และด.ช.ภควัต ทองสิงห์ : ร.ร.โสมาภานวมินทร์ )

Head To Head 3-6-3 Relay

 1. เหรียญเงิน ประเภททีม H -T- H 3-6-3 Relay รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี : ทีม Amber Axe ( ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ ยุทธศิลป์ , ด.ช.ปถมพงศ์ หาญใจ , นายธนัท อนุสรณ์สมชาย : ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย , นายขวัญชัย เกรียงวิทยากุล : ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ , ด.ช.ภควัต ทองสิงห์ : ร.ร.โสมาภานวมินทร์ )
 2. เหรียญทองแดง ประเภททีม H -T- H 3-6-3 Relay รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี : Thai SUN ( ด.ญ.ชัญญากานต์ พ่วงศรี , ด.ญ.ธวัลรัตน์ บุญเป็ง , ด.ญ.บัณฑิดา เพชรอำไพ : ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย , ด.ญ.รุจณิชา สีทำมา : ร.ร.เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา , ด.ช.รพีภัทร มอยนา : ร.ร.ศรีพฤฒา )

ร่วมแสดงความคิดเห็น