เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61 เวลา 08.30 น. กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ถนนปลอดภัย ประชาร่วมใจ ดูแล” โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ. / ผวจ.ก.พ. เป็นประธานเปิดโครงการและส่งมอบถนนที่ดำเนินการปรับปรุงใหม่ เชื่อมระหว่างเส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1084 กับเส้นทางเข้าหมู่บ้านวังโบสถ์ ณ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ หมู่ที่ 1 ต.เทพนคร อ.เมือง จว.ก.พ.รวมทั้งเยี่ยม,ชมการแสดงของนักเรียนศูนย์เด็กเล็กฯ, กลุ่มนักเรียนผู้สูงวัยบ.วังโบสถ์ เปิดลานออกกำลังกายและมอบอุปกรณ์การออกกำลังกายให้กับกลุ่มนักเรียนผู้สูงวัยฯมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 300 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น