เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2561 พระอาจารย์สยาม ชยานันโท เจ้าอาวาสวัดปสนุก ม.4 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เผยกับผู้สื่อข่าวว่า ได้มีบุคคลบางคนแอบอ้างเอาภาพของวัดปงสนุกไปหากินในโลกโซเซี่ยลหลายรูปแบบ มีการโอนเงินเรี่ยไรเข้าบัญชีบุคคลแอบอ้างดังกล่าว ซึ่งสร้างความเสียหายกับทางวัดปงสนุกเป็นอย่างมาก อยากฝากสื่อช่วยเตือนศรัทธาสาธุชนได้พิจารณาอย่าหลงเชื่อ และทางวัดปงสนุกมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ประการใด หากมีงานทำบุญทางวัดจะแจ้งให้ทราบโดยตรงในเพจของวัดปงสนุกเท่านั้นสำหรับวัดปงสนุก เป็นวัดเก่าแก่ในอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย ก่อสร้างมานานกว่า 100 ปี เคยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อปี 2557 เนื่องจากโครงสร้างเป็นไม้ก่ออิฐถือปูนแบบโบราณ ซึ่งได้มีผู้ใจบุญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ปัจจุบันทางพระสงฆ์และชาวบ้านยังคงใช้ประกอบพิธีทางศาสนาเป็นตามปกติโดยเฉพาะทุกวันพระ เพราะเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและคงความเป็นศิลปะล้านนาโบราณที่แท้จริงเอาไว้

ร่วมแสดงความคิดเห็น