เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับคุณภาพ การบริหารจัดการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษากิจกรรม 5 ส และบรรยายพิเศษ ต่อจากนั้นเป็นการสรุปกิจกรรมประสานงานประสานใจ ที่ได้ดำเนินกิจกรรมไปเมื่อวันที่ 1-2 พ.ย.2561ที่ผ่านมา ให้แต่ละสายจำนวน 22 สาย นำเสนอต่อจากนั้น นางกรรณิการ์ นันติ ผอ.กลุ่มอำนวยการบรรยาย มาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน ลำดับท้ายสุดเป็นการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ตามบริเวณพื้นที่ที่แต่ละคนรับผิดชอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น