กรมการแพทย์ ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และบุคลากรสาธารณสุข “แต่งเพลงกรมการแพทย์ใส่ Sound รูปแบบ แร็พ” เพื่อชิงเงินรางวัล 10,000 / 5,000 / 3,000 บาท โดยส่งผลงาน ได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ demo ไปที่ฝ่ายประชา สัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือ e-mail : [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2591-8266, 02-591-8254 หรือ www.dms.moph.go.th ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น