โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน จัดกิจกรรม “พ่อในดวงใจวชิรวิทย์” เป็นการ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความสำคัญ ของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเป็นวันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ด้วย ทั้งนี้ จึงได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับ “พ่อในดวงใจวชิรวิทย์” ในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถาวร เกียรติไชยากร เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับพ่อในดวงใจอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น