เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานนำจิตอาสา ประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้แทนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ และประชาชนในชุมชน จำนวนกว่า 400 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนน ทางเดินภายในและรอบมหาวิทยาลัย ก่อนดำเนินกิจกรรม “ขัดเส้น – เติมสี” สร้างสังคมถนนสีขาวมหาวิทยาลัยสีเขียว ในโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัย “คนมีเส้น CMRU” (แผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน “เส้นจราจร” (เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง))

ทั้งนี้ ผศ.ดร.สมบัติ กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดีและสอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมคนขับรถดีและร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เริ่มต้นจาก การสร้างสำนึกที่ดีตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ให้แก่นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย และขยายผลสู่ชุมชน เพื่อลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุอันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตหรือพิการโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น