โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน จัดพิธีฉลองรางวัลนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติที่ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ โดย เด็กชายสารัช เอี่ยมจาตุภัทร ถือเป็นนักเรียนพระราชทาน ลำดับที่ 12 ของโรงเรียนวชิรวิทย์

โครงการนักเรียนรางวัลพระราชทานเป็นโครงการหนึ่งที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเยาวชนไทย ในการที่จะเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา เกิดความมุมานะ และพากเพียรประกอบกรรมดีโดยสม่ำเสมอ โดยมีพระราชดำริที่จะพระราชทานรางวัลให้นักเรียนที่ประกอบกรรมดีเหล่านั้น โดยส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ เกียรติยศ ของบุคลากรในสถานศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น