ผู้อยู่อาศัยย่านซ.ชัยภูมิ 2 นครเชียงใหม่ กล่าวว่า สภาพชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ได้รับผลกระทบจากการลงทุนด้านที่พักเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องบ้านเรือนชุมชนเก่าแก่ข้างวัดชมพู วัดโบราณคู่เมืองเชียงใหม่เหลือน้อย

ชาวบ้านย่านชัยภูมิ,และช้างม่อยเล่าว่า ในอดีตบริเวณวัดชมพูที่มีกว่า 4 ไร่ รอบๆวัดจะเป็นที่อยู่ของชาวบ้าน เวลามีงานบุญก็ไปช่วยกัน ทุกวันนี้ใครมาอยู่บ้าง แทบไม่รู้จักกันเลย บางบริเวณวัดให้เช่าบางทำกิจการ อาคาร พาณิชย์ ร้านค้า และบางทำเลของชาวบ้าน มีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันหลายรุ่น เสียดายชุมชนเก่าแก่ที่ค่อยๆหายไปกับกระแสเมืองท่องเที่ยว

กลุ่มที่มาลงทุนส่วนใหญ่มักเป็นทุนนอกพื้นที่ เพราะทุนท้องถิ่นจะไม่ก่อสร้างอะไรที่สูงข่มองค์เจดีย์ ประกอบกับมีความเชื่อว่า พระบรมธาตุวัดชมพูหรือวัดใหม่พิมพานั้นศักดิ์สิทธิ์ พระราชมารดา พระเจ้ากือนามหาราชเจ้านครเชียงใหม่ กษัตริย์ล้านนา ผู้ทรงสร้างพระบรมธาตุดอยสุเทพ โปรดให้สร้างพร้อมวัด เพราะพระนางพิมพาเทวี ทรงปรารภว่าบนดอยสูงเกินคนเฒ่าคนแก่ขึ้นไปไหว้ไม่สะดวก พระบรมธาตุเจดีย์สุเทพมีฉัตร 5 ชั้น พระธาตุใหม่พิมพาของวัดชมพูมี 7 ชั้น

ด้านเครือข่ายอนุรักษ์เมืองเชียงใหม่ แสดงความคิดเห็นว่า ความพยายามผลักดันเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก แต่พัฒนาการของเมือง และสิ่งที่ทรงคุณค่าของสถานที่มีประวัติศาสตร์กว่า 722 ปี ค่อยถูกทำลายซุ้มประตูโขง ศิลปะในวัด กับสภาพแวดล้อมชุมชน และซากเจดีย์เก่าๆย่านนี้ แทบไม่มีการปกป้องดูแลรักษา

ประการสำคัญ การเปิดโอกาสลงทุน ในแต่ละย่านชุมชน ซึ่งระยะหลังๆจะกระจายออกมาด้านนอกคูเมือง ในฝั่งตะวันออก ตรอกซอย ชุมชนที่คับแคบ ปัญหาขยะ การจอดรถกีดขวางหน้าบ้าน ความจอแจของแหล่งที่พักย่านท่องเที่ยว คือสิ่งที่จะทำลายคุณค่า เสน่ห์เมือง เพราะการลงทุนพอถึงจังหวะ มีผลตอบแทนคุ้มค่าก็เปลี่ยนมือปัญหาที่เกิดขึ้นของเมืองทั้งช่วงก่อสร้าง หลังสร้าง ชาวเชียงใหม่ต้องแบกรับตลอดไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น