วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 11.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีและร่วมเปิดเส้นทางโดยมีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมฯในพิธีเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเองเชื่อว่าชาวเชียงใหม่ทุกคนตระหนักดีว่า ป่าไม้ที่เมืองเชียงใหม่เป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงคนเชียงใหม่และคนทั้งประเทศ ที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอยเปรียบเสมือน ห้องรับแขกทางธรรมชาติของประเทศ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มากด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และนิเวศวิทยา และมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศกว่า 5 แสนคน มาเยือนในแต่ละปี การปรับปรุงเส้นทางนี้ให้มีความแข็งแรงและปลอดภัย และมีป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ 

จึงนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางธรรมชาติแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสร้างความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของป่าต้นน้ำภาคเหนือ รวมทั้งรักษาไว้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น