เช้าวานนี้ (6 ธ.ค.61) ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ’ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

“ขอให้ลูกหลานเป็นกำลังใจ เป็นแบบอย่างแก่กัน ทั้งในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความจงรักภักดี ความขยันหมั่นเพียร ความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรบุคคลอันล้ำค่าของประเทศชาติ ความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกคนต้องมีเป็นพื้นฐานแห่งชีวิต หากไม่มีอนาคต คือ ลูกๆ หลานๆ แล้วประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไรกัน ดังนั้น ความสำคัญในการนำพาชีวิตสู่วันข้างหน้า คือความสุขความเจริญที่ยั่งยืนของชาติบ้านเมืองไทยทั้งสิ้น”

ร่วมแสดงความคิดเห็น