นายปัญญา พลเมืองดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า แข่งขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน นายเฉลิมชัย กุญจณะ นายภานุพงศ์ จุลธง ครูผู้ควบคุม นายสุพรรณ แก้วฝั้น นางสาวสุพรรษา เสมอเชื้อ ณ เวทีกลาง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น