วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการรติมา ปฤษฎางคเดชา พร้อมด้วยแกนนำสภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ”เป็นหนึ่งพลัง ต้านทุจริต” ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หน่วยส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!