รวมใจคลายหนาว ให้น้องบนดอยสูง ที่ ศศช.บ้านศาลาเท ต.นาเกียน อ.อมก๋อย

กลุ่มจิตอาสาทำความดี “ โครงการรวมใจคลายหนาวให้น้องบนดอยสูง” ซึ่งดำเนินติดต่อกันมาเป็นปีที่ 23 ในปี 2561 นี้เดินทางไปที่การจัดการศึกษา สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.) บ้านศาลาเท ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย อีเกิ้ลแทรค,ฟีนิกซ์แอดเวนเจอร์พาร์ค , ชวลิต ออโต้แอนด์บอดี้ , ร็อคแคมป์อินเตอร์เนชั่นแนล, เซเว่นเดย์ เอเชีย , ท็อปมีเดียทูยู พี่ๆน้องๆจิตอาสา และ Mr.Thomas จากประเทศเยอรมัน

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านศาลาเท ต.นาเกียน ศูนย์การศึกษานอกระบบศึกษาตามอัธยาศัย ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนบนพื้นที่สูง ตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีคุณครู 3 คน มีนักเรียน 60 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมต้น อยู่ห่างตัว อ.อมก๋อย 70 กม.

โดยการนำของ นายนวพล คันธวณิช ประธานชมรมคนขึ้นดอย นำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค อาทิ ชุดโต๊ะรับประทานอาหารกลางวัน จำนวน 7 ชุด ผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียน ชุดวอร์ม รองเท้าบูท เสื้อกันฝน ของเล่น และขนม มามอบ ณ ศศช.บ้านศาลาเท หมู่ 15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น