เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายพงศกร ตุลานนท์ ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตเชียงใหม่ ธอส. นางสาวอริสรา ธนาคมภิรมย์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ธอส. ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ธอส. เดินหน้า ” โครงการบ้านล้านหลัง ” ราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,800 บาท/เดือน ที่ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่

นายพงศกร ตุลานนท์ ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตเชียงใหม่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ ธอส. จัดทำ ” โครงการบ้านล้านหลัง ” ภายใต้วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือให้
ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุนั้น

ล่าสุด ธอส.ได้กำหนดวันให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถจองสิทธิสินเชื่อรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 วันเดียว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. โดยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จองสิทธได้ที่ ธอส.สำนักงานใหญ่ พระราม 9 ในส่วนภูมิภาค

สามารถจองสิทธิได้ที่ทำการสาขาของธนาคารทุกแห่งยกเว้นสาขาในศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ซึ่งผู้จองสิทธิต้องเดินทางมาแสดงตัวด้วยตัวเอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร และแจ้งรหัสทรัพย์สำหรับกรณีที่ต้องการจองเพื่อซื้อทรัพย์ในเว็บไซต์ www.ghbmillionhome.com แคตตาล็อกรวบรวมที่อยู่อาศัยราคาซื้อ – ขายไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่พร้อมให้ผู้ซื้อเข้าอยู่อาศัยได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 โดยให้สิทธิการจอง 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนต่อ 1 รายการทรัพย์ ( รายการทรัพย์ 1 รายการให้จองได้ไม่เกิน 2 สิทธิ์ ) ผู้ได้รับสิทธิการจองลำดับที่ 1 จะได้รับสิทธิก่อน เมื่อจองสำเร็จจะได้รับข้อความ SME หรือ ใบจองสิทธิที่ระบุหมายเลขลำดับในการจอง เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นเอกสารคำขอกู้โดยธนาคารจะให้ลูกค้าตรวจสอบวันที่สามารถยื่นเอกสารขอสินเชื่อ ได้จากเว็บไซต์ www.ghbank.co.th ผู้จองสิทธิได้ลำดับการยื่นกู้ก่อน รอบแรกยื่นกู้ 2 มกราคม 2562 และเมื่อถึงลำดับของตนเองแล้วต้องติดต่อยื่นคำขอกู้กับธนาคารภายใน 90 วัน

ขณะนี้ธนาคารได้เตรียมความพร้อมในการบริการประชาชนที่จะมายื่นจองสิทธิสินเชื่อในโครงการบ้านล้านหลัง ทั้งทางด้านระบบไอทีที่เชื่อมโยงข้อมูลการจองจากทุกสาขาที่เปิดให้จองสิทธิทั่วประเทศซึ่งรายการ ผลแบบ Real Time โดย ลูกค้าสามารถจองสิทธิเพื่อซื้อทรัพย์ในจังหวัดใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปจอง ณ ที่ทำการสาขาของรายการทรัพย์ที่ต้องการซื้อ

ทั้งนี้ สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย ในโครงการบ้านล้านหลังมีวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท สำหรับประชาชนต่อไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้กู้เพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกินหนึ่งล้านบาทผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปีโดยอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็นกรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน (กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยปีที่1 ถึงปีที่5 คงที่ 3.00% ต่อปีกรณี 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 5 ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3,800 บาท และ กรณีรายได้เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน (กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยปีที่1 ถึงปีที่3 คงที่ 3.00% ต่อปีเงินกู้ 1 ล้านบาทผ่อนชำระ 3 ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3,800 บาทเช่นกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร 026459000 หรือ www.ghbank.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น