วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมผู้ประกอบการ “ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ (ข่วงสันกำแพง) โดยมี เครือข่ายผู้ประกอบการตลาดฯ และ เจ้าหน้าที่ ศูนย์แสดง จำหน่ายกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) อำเภอสันกำแพง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมฯ ศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้าฯข่วงสันกำแพง เพื่อปรึกษาหารือวางแผนเตรียมการเปิดตลาดประชารัฐฯ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น