นายอดิศร ถิ่นทิพย์ ผญบ.โป่งศรี หมู่ ที่ 4 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ เผยว่า หลังจากที่วังปลาโป่งศรีได้มีการพัฒนาด้วยงบโครงการประชารัฐ กองทุนหมู่บ้าน มาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนจากหลายๆฝ่าย จนสามารถนำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวของ จ.แพร่ เป็นที่รู้จักของประชาชนชาวแพร่และต่างจังหวัด ที่เข้ามาเที่ยวในแต่ละวัน โดยเฉพาะนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.แพร่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวังปลาโป่งศรี ได้ประสานงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.แพร่ จัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย ปี 2561 มาสนับสนุนวังปลาโป่งศรีอีก จำนวน 6,900,000 บาท(หกล้านเก้าแสนบาท)

โดยคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านโป่งศรี หมู่ 4 ได้จัดทำโครงการ ตามที่ได้รับงบประมาณจัด สรรมา ดำเนินการก่อสร้างร้านค้าชุมชน ในบริเวณด้านข้างสนามกีฬาโป่งศรี หมู่ 4 ซึ่งติดกับวังปลาโป่งศรี โดยได้เริ่มลงมือวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2561 ที่ผ่านมา ร้านค้าชุมชน แต่ละห้องมีขนาด ความกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร มีห้องน้ำ ห้องสุขาอีก 4 ห้อง แพมาตรฐานของกรมเจ้าท่าอีก 3 หลัง นับเป็นแพที่ได้มาตรฐานถูกต้องใน จ.แพร่ ขนาด กว้าง 8 เมตรยาว 12 เมตร ซึ่งจะสร้างไว้ทางด้านเหนือของวังปลาโป่งศรี

นอกจากนั้นแล้ว วังปลาโป่งศรี ยังได้สร้างห้องน้ำ ห้องสุขาเพิ่มอีก 1 หลัง 4 ห้อง สร้างราวกันตกทางเข้าวังปลา /ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทางเข้าสู่วังปลาโป่งศรี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศในยามค่ำคืน หากร้านค้าชุมชนวังโป่งศรีเสร็จ ทางชาวบ้านโป่งศรีก็จะจัดทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ คาดว่าประมาณเดือน เม.ย.2562 และร้านค้าชุมชนวังปลาโป่งศรี ก็จะให้ชาวบ้านโป่งศรี หมู่ 4 เข้าไปบริหารจัดการในช่วงแรก จากนั้นก็จะขยายผลไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงต่อไป ชาวบ้านโป่งศรี หมู่ 4 ขอขอบคุณ จ.แพร่ และทุกภาคส่วน ที่ได้ให้การสนับสนุนวังปลาโป่งด้วยดีตลอดมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น