เจอร์ไฮ จัดการแข่งขันรถล้อเลื่อนไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี “เจอร์ไฮ ฟอร์มูล่าม้ง 2018″ ครั้งที่ 2
(15 ธันวาคม 2561 ) เจอร์ไฮ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน จัดการ แข่งขันรถล้อเลื่อนไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ ดอยม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561

นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจอาหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า เจอร์ไฮได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการรักในถิ่นฐาน ปกป้องรักษาทรัพยากรท้องถิ่นของตนเองให้แก่คนรุ่นหลัง ตลอดจนการอนุรักษ์ไว้ซึ่งกีฬาการละเล่นที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นชาวเขาเผ่ามัง จึงได้จัดการแข่งขัน รถล้อเลื่อนไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี “เจอร์ไฮฟอร์มูล่าม้ง 2018” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ ดอยม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ โดยตั้งเงินรางวัลมูลค่ารวมสูงถึง 270,000 บาท นอกจากนี้ยังสนับสนุน ให้เกิดการสร้างรายได้ภายใน ชุมชน ด้วยการนําผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเครือซีพีเอฟ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ ซีพี เอเอ บีเคพี ซีพีคอนซู เมอร์ เชสเตอร์ ไก่ย่างห้าดาว และซีพีเมจิ มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท มอบให้กับกลุ่มสมาคมแม่บ้าน โรงเรียน และชมรมการท่องเที่ยว ดอยม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ จําหน่ายภายในงานเพื่อนํารายได้ไปพัฒนาชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

สําหรับเส้นทางการแข่งขันครั้งนี้ เป็นทางลงเขาและโค้งที่ลาดชัน มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ได้รับ ความสนใจจากผู้เข้าแข่งขันชาวเขาเผ่าม้ง ประมาณ 32 คน จากเครือข่ายชุมชนชาวเขาเผ่ามัง 13 หมู่บ้าน โดย จับสลากแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม แข่งแบบประกบคู่แพ้คัดออก กระทั่งได้ผู้ชนะในแต่ละกลุ่มมาประกบคู่กัน จนเหลือ คู่ชิงชนะเลิศ และใครเข้าถึงเส้นชัยก่อนจะเป็นผู้ชนะ โดยผู้เข้าแข่งขัน ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตราย เช่น หมวกกันน็อค, สนับเข่า เป็นต้น เพื่อป้องกันอันตราย และมีการทําประกันอุบัติเหตุให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคน ด้วย

ด้าน นายจีรศักดิ์ เตชะเลิศพนา ผู้ดูแลจุดให้บริการรถล้อเลื่อน ม่อนแจ่ม กล่าวว่า ในปีนี้ได้ปรับพื้นที่ สนามการแข่งขัน ตั้งแต่ด้านบนลงมาสู่ด้านล่าง และเตรียมอุปกรณ์รอบสนามเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจ เกิดขึ้นของผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่มารับชมการแข่งขัน โดยในปีนี้มีคนท้องถิ่นให้ความสนใจเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นจาก ปีก่อน นักกีฬาผู้สมัครมาร่วมแข่งมีการเตรียมความพร้อมทั้งตัวรถและตัวนักกีฬาเอง

ขณะที่ นายสุรินทร์ นทีไพรวัลย์ ผู้ใหญ่บ้านหนองหอยเก่า แชมป์เก่าเมื่อปี 2560 กล่าวว่า หมู่บ้าน หนองหอยเก่าได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันและได้นําเงินรางวัลจากปีที่แล้วไปพัฒนาสร้างศาลาปาซ้า เพื่อใช้

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สร้างห้องน้ําสาธารณะ และจัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ กระจายข่าวสารภายในชุมชน นับเป็นประโยชน์สาธารณะเพื่อชุมชนดังวัตถุประสงค์ที่เจอร์ไฮ ผู้จัดการแข่งขัน ได้ตั้งไว้ทุกประการ

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข “เจอร์ไฮ” เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพและ คุณค่าทางโภชนาการสูง ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพและผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าอาหาร มนุษย์ ขณะเดียวกันเจอร์ไฮ ยังคงมุ่งมั่นจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง การจัดการแข่งขันฟอร์ม ล่ามังดังกล่าว เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เจอร์ไฮมุ่งสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

อนึ่ง “รถล้อเลื่อนไม้” หรือเรียกกันติดปากว่า “ฟอร์มูล่ามัง” ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวเขาที่ดัดแปลงมา จากรถเข็นผลผลิตทางการเกษตร แต่ปัจจุบันรถล้อเลื่อนไม้นี้ถูกแทนที่ด้วยรถยนต์และจักรยานยนต์ไปแล้ว เหลือเพียงการละเล่นและแข่งขันกันเพื่อความสนุกสนานในหมู่เพื่อนฝูงกลุ่มเล็กๆภายในหมู่บ้าน และขยายเป็น การแข่งขันกันระหว่างหมู่บ้าน โดยผู้เข้าแข่งขันหรือนักแข่งรถล้อเลื่อนไม้” ต้องอาศัยความชํานาญเป็นอย่าง มาก ตั้งแต่การผลิตรถล้อเลื่อนไม้สําหรับการแข่งขันที่จะไม่สามารถใช้เครื่องยนต์ กลไกมอเตอร์ หรือลูกปืนใดๆ ได้นอกจากไม้ รวมถึงความสามารถในการบังคับรถบนเส้นทางการแข่งที่เป็นทางลงเขาและโค้งลาดชันราว 300 เมตร กิจกรรมนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและสร้างสีสันความสนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเย็น ของดอยม่อนแจ่มเป็นประจําทุกปี

กําหนดการ การแข่งขันรถล้อเลื่อนไม้ ฟอร์มูล่าม้ง 2018 ครั้งที่ 2
ศุกร์ที่ 14 ธันวาคม
13:00 น.     – สปอนเซอร์ทุกแบรนด์ พบกัน ณ บริเวณจัดงาน
09:00 น.     – ลงทะเบียน จับสลากหมายเลข
10:00 น.     – จับสลากแบ่งสาย และประกบคู่
11:00 น.     – ประกาศผลจับสลากการประกบคู่แบ่งกลุ่ม

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม
8.00 – 16.00 น.     – จําหน่ายผลิตภัณฑ์ (โดยประมาณ)
10:00 น.               – การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม (16 คู่)
11:00 น.               – พิธีเปิดการแข่งขัน

อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม
8.00 – 16.00 น.    – จําหน่ายผลิตภัณฑ์
ตั้งแต่ 09:00 น.     – การแข่งขันรอบคัดเลือก (8 คู่)
                                               > การแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ (4 คู่)
                                               > การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ (2 คู่)
                                               > การแข่งขันหาที่สาม และ ที่สี่ (1 คู่)
                                               > การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (1คู่)
15.00 น.-15:30 น. – พิธีมอบรางวัล ปิดงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น