อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ และการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแถลงข่าวการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ และการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2562 โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในรัชกาลที่ 10 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ภายใต้โครงการสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่สู่เกษตรวิชญา ภายใต้พระบารมี ประชาอยู่ดีมีสุข ตลอดทั้ง 12 วัน การจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ การออกร้านต่างๆ การจัดกิจกรรมร้านมัจฉากาชาด

โดยจัดทำสลากกาชาดการกุศลขึ้น เพื่อหารายได้ช่วยเหลือในด้านการบรรเทาทุกข์ และไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมงาน บัตรผ่านประตูฟรี เพื่อให้ประชาชนได้มาชม เที่ยว กันอย่างจุใจ และมีความสุข ในปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้การจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “กุหลาบเวียงพิงค์” เป็นปีที่ 86 เพื่อคัดเลือกสาวงามที่จะทำหน้าที่เป็นทูตทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม ให้แก่องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน และเป็นตัวแทนในการประกวดเวทีระดับประเทศและระดับโลกต่อไป โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ จะได้รับมงกุฎเพชร สายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อม รองฯ อันดับ 1 – 4 จำนวน 4 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ยังมีตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน 1 ตำแหน่ง และขวัญใจมหาชน 1 ตำแหน่ง อีกทั้งมีการแสดงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ไม่มีกิจกรรมการประกวดนางสาวเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและชาติพันธุ์ โดยเน้นเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิด นาฏศิลป์ถิ่นล้านนา และ นาฏศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ งามคุณค่าแห่งแผ่นดิน และคีตดนตรีออร์เคสตร้าล้านนาร่วมสมัย โดยมีพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ และการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณเวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่ สนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น