เทศบาลนครลำปาง แจ้งความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองนครลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองนครลำปาง ว่า “การก่อสร้างคงเหลือการเก็บสีภายนอกและงานป้ายศาลหลักเมือง ส่วนระบบไฟฟ้าข้างนอกเสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือติดตั้งโคมประดับภายในเท่านั้น คาดว่าอีกไม่กี่วันคงแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด

มาถึงวันนี้ได้ใช้งบประมาณของเทศบาลนครลำปางไปประมาณสองล้านสองแสนบาท ส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นเงินจากการบริจาคตามวัตถุประสงค์ของผู้มีจิตศรัทธาทั้งหมด บุญกุศลในการทำบุญครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก…เพราะศาลหลักเมืองหลังนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างร่วมสมัยที่นำเอาประวัติศาสตร์ของชาวละกอนลำปางกลับมาสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันโดยให้ทันกับยุคสมัยทั้งเก่าและใหม่ร่วมไปด้วยกันได้ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์

ร่วมแสดงความคิดเห็น