คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขัน Nurse CMU Run 2018: Run & Fun Together (วิ่งกับพยาบาล มช. เพื่อสุขภาพที่ดี หนาวนี้ที่ห้วยตึงเฒ่า) โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและปล่อยตัวนักกีฬา และ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานและต้อนรับ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมใส่ใจสุขภาพเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายโดยเฉพาะการวิ่ง เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เพิ่มความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน รายได้จากการจัดมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ประเภท Fun Run ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และ ประเภท Charity Run ระยะทาง 10.5 หรือ 3.5 กิโลเมตร กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนทุกเพศทุกวัยจากจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเข้าร่วมประมาณ 3,500 คน ในช่วงท้ายมีพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ Overall ประเภทชายและหญิง พร้อมทั้ง ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะอันดับที่ 1-9 ในแต่ละรุ่นอายุ ซึ่งสร้างความประทับใจ รอยยิ้ม และมิตรภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมงานช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นอย่างมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น