พะเยา ข้าวแตนซี่ขนมของกินไทลื้อ 1 เดียวพะเยา

กลุ่มแม่บ้าน บ้านมางหมู่ที่ 4 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รวมกลุ่มผลิตข้าวแตนซี่ หรือข้าวแตนลื้อ ขนมของกินคนไทลื้อ ที่หากินได้เพียงแห่งเดียวของจังหวัด โดยผลิตจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม ซึ่งในทุกวันจะมีออเดอร์สั่งทำอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มแม่บ้าน บ้านมาง หมู่ที่ 4 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กำลังช่วยกันผลิตเข้าแตนซี่หรือเข้าแตนลื้อ โดยการเคี่ยวส่วนผสมของน้ำอ้อย กะทิและเกลือ ซึ่งเป็นส่วนผสมของการทำข้าวแตนซี่ดังกล่าว เพื่อนำออกจำหน่ายหลังจากที่กลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้ได้ทำการผลิตเข้าแตนซี่ ซึ่งถือว่าเป็นแห่งเดียวของจังหวัดพะเยาที่ทำการผลิตเข้าแตนซี่ที่เป็นอาหารโบราณของชาวไทยลื้อที่สืบทอดกันมาเป็นยาวนาน

โดยนางสายพิณ วงศ์ใหญ่ ประธานกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มข้าวแตนซี่ ระบุว่า การทำข้าวแต๋นซี่ ดังกล่าวนั้นเริ่มต้นด้วยการทำการนึ่งข้าวเหนียว และนำไปแช่ในตู้เย็นประมาณสองคืน จากนั้นก็จะนำมากระจายเมล็ดและนำไปทอด และคลุกเคล้ากับส่วนผสมของน้ำอ้อย เกลือกะทิ ที่ผ่านการเคี่ยวจนเหนียว จากนั้นก็จะนำไปอัด และทำการตัดเป็นซี่หรือเป็นชิ้น บรรจุเพื่อจำหน่าย ซึ่งจะจำหน่ายด้วยการบรรจุจำนวน 4 ชิ้นต่อถุง และขายในราคาถุงละ 10 บาท ซึ่งในแต่ละวันก็จะทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อจำหน่ายในพื้นที่และกระจายไปตามร้านค้าต่างๆซึ่งจะมีออเดอร์มาสั่งทำตลอด สามารถสร้างราย ได้ให้กับกลุ่มได้เป็นอย่างดี ซึ่งข้าวแตนซึ่ ดังกล่าว นั้นถือว่ามีเพียงแห่งเดียวที่ทำการผลิต เนื่องจากเป็นอาหารและขนมของชาวไทยลื้อที่นิยมกินกันอย่างแพร่หลาย และสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งที่มีคน อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้ขนมหรือข้าวแต๋นซี่ดังกล่าวเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!