ห้วยน้ำดัง ก็มีทะเลหมอกที่ดอยกิ่วลม สวยงาม ไม่แพ้ดอยอินทนนท์

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562 นายบัญชา รามศิริ หน.อช.ห้วยน้ำดัง รายงานว่า อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง สบอ.16 (เชียงใหม่) ขอรายงาน สภาพภูมิอากาศ สถิตินักท่องเที่ยว บรรยากาศการท่องเที่ยว และเหตุการณ์ทั่วไป ประจำวันที่ 3-4 ม.ค.62 ดังนี้ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ จุดชมวิวดอยกิ่วลม พระตำหนักเอื้องเงิน และลานกางเต็นท์ ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อุณหภูมิต่ำสุด 10°C สูงสุด 16°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. ท้องฟ้าเปิด สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้อย่างสวยงาม พระอาทิตย์ขึ้น เวลา 07.00 น. ตกเวลา 18.01 น. สถิตินักท่องเที่ยว 477 คน พักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติ 92 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

น้ำพุร้อนโป่งเดือด ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดชียงใหม่ อุณหภูมิต่ำสุด 12°C สูงสุด 23°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 265 คน พักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติ 24 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ โป่งน้ำร้อนท่าปาย ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุณหภูมิต่ำสุด 13°C สูงสุด 30°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 415 คน พักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติ 0 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

น้ำตกแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ อุณหภูมิต่ำสุด 12°C อุณหภูมิสูงสุด 27°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 23 คน พักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติ 0 คน สถิตินักท่องเที่ยว รวม 1,157 คน พักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติ 116 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น